การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
©สงวนสิทธิ์ 2567 : การไฟฟ้านครหลวง